مشاهده شدن کالا‌های غیر استاندارد در بازار
بیش از هزار قلم کالا در کشور شامل استاندارد اجباری است، اما در این بین بازهم برخی واحد‌های تولیدی و خدماتی استاندارد‌های لازم را رعایت نمی‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید