مزایای سیستم کنترل کار برای کارگران


حفاظت از نیروی کار، حفظ امنیت شغلی کارگران، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و اعمال طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌ها از جمله اهداف استقرار نظام کنترل کار است.

به گزارش پارچین خودرو، سامانه ملی نظارت بر کار اسفندماه سال گذشته در حاشیه نمایشگاه شش ماهه دستاوردها در وزارت کار رونمایی شد. هدف از ایجاد این سامانه ارتقای بهره وری و پایداری مشاغل و با استفاده از این سامانه اطلاع رسانی در خصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، اجرای طبقه بندی مشاغل، سازماندهی تشکل های کارگری در بنگاه ها می باشد. واحدهای تولیدی به صورت خود مجوز از کارفرما در اختیار وزارت کار قرار می گیرد. باید در تصمیم گیری های مربوط به جامعه کارگری و تولیدی استفاده شود.

در این سامانه فرم های خوداظهاری برای کارفرمایان مرتبط با الزامات قانون کار و مقررات ایمنی و حفاظت فنی تنظیم شده است. این شرکت ها با پرکردن فرم های بنگاه های اقتصادی در قالب خودارزیابی، برای اولین بار با رسم کارنامه می توانند نقش موثری در تصمیم گیری های دولت در توسعه و تقویت جامعه کارگری و تولیدی داشته باشند.

یکی از مهمترین ویژگی های سامانه، ورود بدون نیاز به دریافت کد کاربری و رمز عبور است و این امر تنها با ثبت کد کارگاه امکان پذیر است.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهداف استقرار نظام ملی کنترل کار و مزایای آن می گوید: موضوع تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در تولید، کارگاه ها. طبقه بندی مشاغل، التزام به انضباط کارگری در موسسات و صیانت از مشاغل و نیروی انسانی از دغدغه های اصلی وزارت کار است، به همین منظور و در راستای ارائه بهترین خدمات به جامعه کارگری و تولیدی، تصمیم گرفته شده است تا راه اندازی سیستم ملی کنترل کار

وی می گوید: این سامانه دسترسی به اطلاعات کامل وضعیت شرکت ها در موضوعاتی مانند طبقه بندی مشاغل، ایجاد تشکل در شرکت ها برای پیگیری درخواست ها، رعایت نکات فنی و سلامت کار در کارگاه ها را تسهیل می کند و اطلاعات ارائه می شود. به مراجع ذیصلاح وزارت کار در قالب خود گواهی. طول می کشد.

به گفته معاون وزیر کار، این سامانه ضمن حمایت از نیروی کار در پیشگیری از حوادث کار موثر است و کارفرمایان می توانند با درج اطلاعات شرکت، تعداد کارگران، قراردادهای کاری، تعیین تکلیف و طبقه بندی مشاغل را اعلام کنند. سیستم

همانطور که رایت فرد گفت، جمع آوری اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی در یافتن پیچیدگی ها و رفع مشکلات بنگاه ها و رفع موانع تولید موثر خواهد بود.

استقرار نظام کنترل کار اهداف بسیاری دارد که از جمله آنها می توان به حفظ ایمنی و بهداشت شغلی کارگران، بهبود شرایط کار و رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.

.

منبع ایسنا