مرگ خاموش در کمین سهل انگاریها
با رسیدن به فصل سرما نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی به ویژه بخاری ها آغاز شده است که دقت در نصب آنها رهایی از خطر حتمی است.

دیدگاهتان را بنویسید