مراجعه مشتریان به شبکه خدمات ایران خودرو ۳۹ درصد کاهش یافت


شاخص مراجعه مشتریان به مدت یک ماه به شبکه خدمات پس از فروش (R100) مربوط به محصولات ایران خودرو در ماه های اول سال ۱۴۰۱ نسبت به میانگین ۱۴۰۰ کاهش ۳۹ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش «پرشین خودرو»، شاخص مراجعه یک ماهه مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو در ماه های ابتدایی سال جاری نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ نیز ۱۴ درصد کاهش داشته است.
همچنین بر اساس گزارش شرکت کیفیت و کالیبراسیون ایران برای اردیبهشت ماه سال جاری، بر اساس کاهش امتیاز منفی، سطح کیفی محصولات تولید شده در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است. سال و رشد ۱۳ درصدی نسبت به میانگین نمرات محصول سال گذشته در راه بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری است.
بر اساس این گزارش، در گروه خودروهای سبک و وانت رشد ۸ درصدی در سطح کیفی محصول جدید جام فوتون ایران خودرو دیزل نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسید.
ارتقای سطح کیفی طیف محصولات گروه صنعتی ایران خودرو منجر به بهبود ۱۰ درصدی شاخص کیفیت خودرو در زمان تحویل در دو ماهه نخست سال جاری شد.
دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو در مقوله کیفیت محصول حاصل سیاست گذاری موثر، رهبری مدیرعامل و مشارکت عمومی کارکنان است.
اهرم سرمایه گذاری در نوسازی تجهیزات خط تولید، هم افزایی و شناسایی برنامه های مشترک کیفیت با قطعه سازان و شناسایی و اجرای برنامه های متنوع ارتقای کیفیت در واحدهای مختلف زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو از عرضه تا خدمات پس از فروش.