مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری ایران خودرو منصوب شد


طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، احمد رویی به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری ایران خودرو (اکیدو) منصوب شد.

به گزارش پرشین خودرو، شرکت توسعه سرمایه گذاری ایران خودرو به عنوان یک موسسه مالی و یکی از بزرگترین هلدینگ های کشور با هدف سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی، بازرگانی و نقدی در زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو، با سرمایه گذاری در برخی از شرکت های تولیدی و قطعه سازی خودرو برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود و کاهش ریسک سرمایه گذاری در یک بخش، در بخش هایی مانند لیزینگ و بیمه سرمایه گذاری کرده اند.
رویایی مدیرعامل جدید این مجموعه یکی از مدیران مجرب با مدرک لیسانس مواد و مواد معدنی از دانشگاه علم و صنعت ایران و فوق لیسانس مدیریت اجرایی می باشد.
وی همچنین به عنوان مدیرعامل شرکت چند وجهی فولاد خوزستان، مدیرعامل شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکینکو و مدیرعامل اروند کوک ایران فعالیت داشته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت ریخته گری ایران خودرو، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع آلومینیوم ایران خودرو و عضویت در هیئت مدیره شرکت فرجستار ایران خودرو بخشی دیگر از سوابق حرفه ای وی است.