مدیران خودرو با هم بازی کنید و جوایز را ببرید


مدیران خودرو با استفاده از ویژگی های اینستاگرام یک رالی برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مدیران خودرو مسابقه ای را در اینستاگرام در صفحه رسمی این شرکت برگزار کردند.

شما می توانید با بازی یا دعوت دوستان در این مسابقه شرکت کنید و احتمالا از جوایز آن بهره مند خواهید شد.

Rally Car Managers را اینجا بازی کنید.

استخر مدیران خودرو