محدودیت های سفر کرونا به لبنان لغو شد


بر اساس آخرین مقررات بین المللی، تمامی محدودیت های سفر به لبنان برداشته شده است.

به گزارش پارچین خودرو، با توجه به کاهش محدودیت‌های کرونا در کشور و همچنین تکمیل واکسیناسیون، تمامی محدودیت‌های کرونا در این کشور برداشته شده و مسافران می‌توانند مانند گذشته با مجوزهای معتبر به لبنان سفر کنند.

بر اساس این گزارش، ورود به ایران منوط به ارائه آخرین کارت واکسیناسیون است. مسافران خارجی هنگام ورود به ایران می توانند با نشان دادن کارت واکسیناسیون از گیت عبور کنند.