مجلس به دنبال ضمانت‌های اجرایی برای ثبت اموال مسئولان است
عضو هیات رئیسه مجلس: بر اساس قانون اساسی فهرست اموال مسئولان در سامانه ثبت اموال، تنها برای رئیس قوه قضاییه و ۳ نفر از قضات دارای صلاحیت قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید