مالیات حمل و نقل خودرو همزمان با اخذ گرین کارت اخذ می شود


رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات حمل و نقل خودرو با اخذ گرین کارت اخذ می شود.

به گزارش فارسی خودرو، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نوشت: مالیات حمل و نقل موتوری در سال ۱۳۸۷ بر اساس ماده ۴۰ قانون ارزش افزوده وضع شد. این مالیات تاکنون در حین نقل و انتقال اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ می شده است. با توجه به نظریه دادستان کل کشور مبنی بر اعتبار گرین کارت به عنوان سند مالکیت، مالیات با تعویض پلاک اخذ می شود.