ماسک زدن همچنان مفیدتر از ماسک نزدن
یک مطالعه در تنسی نشان داد که جوامعی که بیشتر ماسک زده‌اند نسبت به مناطقی که کمتر ماسک زده‌اند نرخ بستری پایین‌تری دارند.

دیدگاهتان را بنویسید