قول پیگیری برای کاهش قیمت "سینووکس"
بیماران ام اس اصفهانی که مشکل مالی برای تهیه داروی “سینووکس” دارند تا کاهش قیمت آن از داروی “اکتووکس” استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید