قزوین از بالا
قزوین یکی از شهر‌های ایران است که در قسمت مرکزی واقع شده و در گذشته برای مدتی پایتخت ایران نیز بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید