قائم مقام خودرو ایران: صادرات خودروهای اقتصادی به تاتارستان منوط به مذاکرات تجاری استصادرات خودروهای اقتصادی به تاتارستان به مذاکرات تجاری بستگی دارد
معاون توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو صادرات خودروهای اقتصادی به تاتارستان را منوط به مذاکرات تجاری و به نتیجه رسیدن آن دانست و گفت: محصولات تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو در رده اقتصادی و … البته، می تواند. او این بازار را دارد.