فعالیت ۳۰ شرکت بخش خصوصی در حوزه استاندارد در بوشهر
۳۰ شرکت خصوصی با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان و بکارگیری ۷۰۰ نیروی متخصص در حوزه استاندارد در استان بوشهر فعالیت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید