فروش نقدی ۲ دستگاه تراکتور سیبا موتورز


در راستای نیاز مشتریان، خودروسازی صبا در پایان شهریورماه اقدام به ثبت نام نقدی محصولات خود می کند.

به گزارش پارچین خودرو، سیبا موتورز در راستای نیاز مشتریان، شرایط ثبت نام نقدی محصولات خود را با نرخ ثابت و ظرفیت محدود اینترنتی از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۸/۰۶/۱۳۰۱ تا ساعت ۱۶ همان روز اعلام کرد. یا تا زمان انقضا باعث صرفه جویی در ظرفیت می شود.

در این طرح تراکتور تک محور CA4180 به مبلغ ۲۵,۹۳۵,۰۷۰,۰۰۰ ریال و تراکتور دو محور CA4250 به مبلغ ۲۶,۵۸۵,۷۴۱,۰۰۰ ریال به فروش می رسد. هر کد ملی یا شماره مجاز به ثبت نام یک دستگاه از این بخشنامه است و خودروها در هفته سوم آبان ماه تحویل می شوند.

فروش نقدی قاتل سباموتور

شرکت سیبا موتورز شرایطی را طبق ضوابط و مقررات بخشنامه مربوطه تعیین کرده است که در صورت تخلف ثبت نام با شرایط و ضوابط بخشنامه، ثبت نام متقاضی به صورت یک طرفه توسط شرکت سبا موتور لغو و مبلغ اولیه واریز شده است. . حساب بازپرداخت خواهد شد.

عزیزانی که برای ثبت نام اقدام می کنند می توانند به آدرس مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.