فروش لوازم و قطعات بی کیفیت خودرو در بازار کهگیلویه و بویراحمد 
عرضه و فروش قطعات بی کیفیت خو درو در بازار کهگیلویه و بویراحمد هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم می‌گذارد. 

دیدگاهتان را بنویسید