فروشنده مسئول پرداخت مالیات حمل و نقل است


مالیات حمل و نقل خودرو نوعی مالیات بر خرید و فروش خودرو است. این نوع مالیات در گذشته اخذ می شد، اما پس از تغییر در صدور کارت سبز برای خودرو توسط پلیس، نحوه پرداخت تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از ایجاد تغییراتی در صدور کارت سبز برای خودرو و عدم نیاز خریداران خودرو به دفاتر ثبت نام در کشور، پرداخت مالیات حمل و نقل خودرو نیز تغییر کرد.

این مالیات که در گذشته وجود داشته است، قبلاً در دفتر اسناد رسمی و هنگام اسناد خودرو اخذ می شود.

با توجه به اینکه خریداران و فروشندگان دیگر به ادارات ثبت مراجعه نمی کنند، سامانه مالیات حمل و نقل خودرو ایجاد شد تا افرادی که قصد خرید و فروش خودرو را دارند ابتدا به این سامانه مراجعه و مالیات را از این طریق پرداخت کنند. تا زمان پرداخت مالیات مربوطه امکان تعویض پلاک وجود دارد.

در گذشته که مالیات حمل و نقل خودرو شخصاً پرداخت می شد، ابتدا طرفین فرآیند تعویض پلاک را انجام می دادند و سپس در زمان انتقال سند، این مالیات را از طریق دفاتر اسناد رسمی پرداخت می کردند، در این مورد مالیات و سایر هزینه های حمل و نقل. پرداخت شدند. مسئولیت سند به عهده فروشنده است.

اکنون که تغییراتی در نحوه حمل و نقل خودرو ایجاد شده است، این سوال باقی می ماند که پرداخت این هزینه ها بر عهده کیست. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه مالیات بر فروش خودرو باز هم به عهده فروشنده خواهد بود. بنابراین طبق قانون، فروشندگان خودرو مسئولیت پرداخت این مالیات را بر عهده دارند.

از آنجایی که در شرایط جدید، قبل از پرداخت پلاک، پرداخت مالیات الزامی است، راهی برای فرار از این مالیات وجود ندارد، البته خریدار و فروشنده می توانند در این مورد توافق کرده و هزینه های مربوطه را به میل خریدار بپردازند. در این مرحله دست بالا را دارند، زیرا ممکن است فروشنده ملزم به پرداخت این هزینه از طریق سیستم مالیات حمل و نقل خودرو باشد.

با وجود تایید سازمان امور مالیاتی، اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با صدور بخشنامه ای پرداخت مالیات حمل و نقل خودرو را بر عهده فروشنده دانسته و از اعضا خواست تا بر این موضوع نظارت و اجرا کنند.

هزینه حمل و نقل خودرو را پرداخت کنید