فرآیندهای مربوط به صادرات محصولات صنعتی باید اصلاح شود


مسئول موقعیت شرکت های کروز، ریزکو و ایسکرا در مسکو، روسیه:

نماینده غرفه های کروز، رزکو و ایسکرا در مسکو روسیه گفت: نیاز است سازمان توسعه تجارت با حمایت و اصلاح فرآیندهای مرتبط کمک بیشتری به صادرات محصولات صنعتی کند.

به گزارش پارچین خودرو، مجتبی نظری گفت: حضور در نمایشگاه های خودرو در سایر کشورهای منطقه CIS باید پیگیری شود و به بازارهای صادراتی همسایگان ایران مانند عراق توجه بیشتری شود.

وی با حضور وزیر صمت و گردهمایی قطعه سازان خودرو در نمایشگاه مسکو، خواستار تضمین پرداخت های مربوط به صادرات در روسیه شد تا با هماهنگی وزارتخانه های دو طرف توافقاتی انجام شود تا صادرکنندگان بتوانند این کار را انجام دهند. . ما در بازگشت وجوه صادراتی ضرر نمی کنیم، مشکلی نیست.