فتنه انگیزی در تجمعات اعتراضی مردم لبنان
تجمع مردم لبنان در اعتراض به دستور قاضی تحقیقات پرونده انفجار بندر بیروت مبنی بر بازداشت تعدادی از وزراء و نمایندگان این کشور به خشونت کشیده شد.

دیدگاهتان را بنویسید