غربی‌ها هیچ اهرم فشاری علیه ایران ندارند
کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: غربی‌ها هیچ اهرم فشاری علیه ایران ندارند و با توجه به این که خودشان در شرایط ایده آلی نیستند باید به آنان تفهیم کرد که متوجه شرایط دشوارشان هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید