عمران و اقتصاد آبادان و خرمشهر محور گفتگوی سعید محمد و دیگر مسئولان
در نشستی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مسئولان منطقه در خصوص عمران و اقتصاد آبادان و خرمشهر گفتگو کردند.

دیدگاهتان را بنویسید