طرح های توسعه خرم بید نیازمند اعتبار
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با حضور در شهرستان خرم بید ضمن بازدید از طرح های این شهرستان، مشکلات و موانع را مورد بررسی قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید