ضروری بودن مشوق‌های جدید برای سرمایه گذاران افغانستانی
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه گذاران افغانستانی در استان ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید