ضرغامی: اهمیت مناطق گردشگری در توسعه حمل و نقل ریلی فراموش نشود
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در توسعه حمل و نقل ریلی، اهمیت مناطق گردشگری و میراث فرهنگی فراموش نشود.

دیدگاهتان را بنویسید