صورتحساب خودروهای نیمه خودکار سایپا در سامانه یکپارچه سفارشی سازی خودرو


معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد:

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: یک روز پس از واریز خودرو به نام مشتریان، ۵۰ درصد از خودروهای طرح فروش استثنایی سایپا در سامانه یکپارچه سفارشی سازی خودرو فاکتور شده است.

به گزارش فارسی خودرو، حسین کاظمی گفت: در طرح فروش استثنایی و پیش فروش محصولات سایپا که از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام شد، ۳۷۱ هزار و ۸۱۲ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۳ هزار و ۲۳۱ نفر واجد شرایط شرکت در قرعه کشی شدند. از مراحل قرعه کشی حذف شدند.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا افزود: در این مرحله ۷۰ هزار خودرو برای مشتریان در نظر گرفته شد و از بین ۳۴۸ هزار و ۵۸۱ نفر واجد شرایط، قرعه کشی انجام و نتیجه از طریق سامانه یکپارچه سفارشی سازی خودرو اعلام شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۱ هزار و ۷۶۰ نفر منتخب برای ثبت نام و سپرده گذاری معرفی شده اند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۵۱۹ نفر مشمول طرح فروش استثنایی و ۴۲۴۱ نفر مشمول طرح و محصولات پیش فروش گروه سایپا هستند.

موخر کاظمی: با برنامه ریزی دقیق در تولید و فروش مجموعه، ۵۰ درصد از خودروهای طرح فروش استثنایی در سامانه یکپارچه سفارشی سازی خودرو بلافاصله و ظرف یک روز پس از واریز به نام مشتریان صورتحساب شد. جمله ها.