صدور حکم تخریب برای ۱۱۰ ساخت وساز غیر مجاز در آبیک
دادستان عمومی و انقلاب آبیک از صدور حکم تخریب برای ۱۱۰ ساخت و ساز غیر مجاز دراین شهرستان خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید