شکست طرح تروریستی صهیونیست ها در الجزایر
مقامات الجزایر از ناکام گذاشتم طرح اجرای علملیات مسلحانه خبر دادند که قرار بود با کمک رژیم صهیونیستی و یک کشور آفریقایی انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید