شرکت هیئت ایرانی در همایش زنان اورآسیا
نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی شورای فدراسیون روسیه در سومین همایش بین المللی زنان اورآسیا شرکت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید