سود خالص بیمه مرکزی ۸۴ میلیارد ریال بوده است


اطلاعات مالی اخیر بیمه مرکزی نشان می دهد که این موسسه توانسته سود خالص فعالیت های خود را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۱.۷ درصد افزایش دهد.

به گزارش پارچین خودرو، وزارت اقتصاد طی روزهای اخیر صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را افشا و عملکرد مالی سال گذشته آن‌ها را به اطلاع عموم رساند.

بررسی صورت های مالی بیمه مرکزی نشان می دهد که کل دارایی های بیمه مرکزی در سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته و البته کل بدهی های بیمه مرکزی نیز ۲۵ درصد افزایش یافته است.

کل دارایی های بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد و این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶ هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.

کل بدهی بیمه مرکزی در سال گذشته بالغ بر ۳۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۷ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۳۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

بیمه مرکزی در سال گذشته موفق شد درآمد سرمایه گذاری از منابع بیمه ای خود را نسبت به سال قبل ۳۸.۶ درصد افزایش دهد.

بر این اساس درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای بیمه مرکزی بالغ بر ۳۴۴۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۴۷۷۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

سود خالص بیمه مرکزی در سال گذشته بیش از ۸۴ میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که سود خالص این موسسه در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۹.۵۶۶ میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان بوده و از این رو سود خالص بیمه مرکزی ناشی از فعالیت های سال گذشته ۲۱.۷ درصد افزایش یافته است.