سالاد رژیمی – دکتر مجید کلاهدوزان


پوست

مهر ۱، ۱۳۹۹

یوگای خنده

مهر ۲ ، ۱۳۹۹

خبر خوب خبر خوب
کلاس سالاد رژیمی
سهشنبه99/7/8
1 ساعتساعت 0-12
به صورت حضوری و با حضور خانم دشت برگزار می شود.
هزینه کلاس 50000تومان.
با شماره ثبت نام کنید 36276771صدا زدن
یا شماره 09160358760 در واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید