ساخت «اتوبوس مدرسه» در تهران


با توجه به اعلام نیاز به آموزش و پرورش؛

مدیرعامل واحد اتوبوسرانی تهران از استقرار اتوبوس های مدارس بر اساس نیاز آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، بهرام نیکاهی درباره راه اندازی اتوبوس های مدارس با اشاره به اینکه در سال های گذشته همواره شاهد ترافیک در خیابان های تهران با آغاز مهرماه و سال تحصیلی جدید بوده ایم، گفت: این ترافیک بر نحوه ارائه خدمات مدرسه تأثیر می گذارد. و همچنین تأثیر می گذارد، با تعداد سرویس های مدارس، موجی از ترافیک ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی به عنوان دبیر حمل و نقل همگانی در مدیریت شهری در سال تحصیلی جدید ۲۹ دستگاه اتوبوس و مینی بوس را تحت عنوان سرویس مدارس مناسب سازی کرده است، افزود: امیدواریم بار دیگر بتوانیم این امر را گسترش دهیم. فرهنگ استفاده وسایل نقلیه عمومی

نیکاهی افزود: این خدمات با توجه به نیاز آموزش و پرورش در مکان هایی که تبلیغ می شود خدمات ارائه می کنند.