زحمت شما جایگزین مهرداد امینی شد


در تغییر اخیر در شرکت سیف خودرو، آقای زحمتکس جایگزین مهرداد امینی به عنوان معاون اجرایی این شرکت شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سیف خودرو یکی از خودروسازانی است که مشکلات زیادی دارد و این مشکلات در سال های اخیر همواره در حال افزایش است.

برای رفع این مشکلات در سال های گذشته به نظر می رسد سیف خودرو برنامه ای جز ایجاد تغییرات در معاونت این شرکت ندارد.

در تغییرات اخیر، مهرداد امینی، یکی از با سابقه ترین مدیران صنعت خودرو، به عنوان معاون اجرایی سیف خودرو جایگزین آقای زحمتکس شده است.

با توجه به تجربیات گذشته باید گفت که مدیرانی که به عنوان معاون منصوب می شوند نیز دارای اختیارات محدودی هستند و عملاً قادر به تغییر گروه نیستند، زیرا پس از مدت کوتاهی به ماشین امضای مدیران ارشد تبدیل می شوند و کار را به آنها واگذار می کنند. رقبای آنها

همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که این شرکت طی سال‌ها با بدهی‌ها و دعاوی معوقه دست و پنجه نرم می‌کند.

با وجود همه این مشکلات هنوز چیزی برای رفع مشکلات در این شرکت خودروسازی نمی بینیم تا جایی که امروز این شرکت نیمه تعطیل شده است.

ماجرای تعطیلی جزئی سیف خودرو نیز موضوع جدیدی نیست چرا که این شرکت به دلیل مشکلات فراوان هرگز نتوانسته ارتباطی بین واردات قطعات خودرو ایجاد کند و در فاصله زمانی بین ورود هر دسته خودرو، شرکت مدتی تعطیل بود. قطعات یدکی از چین

متاسفانه با وجود این مشکل خبری از سرمایه گذاری جدید در این شرکت نیست.

خبرنگار: فرشید آصفی