رکورد تولید روزانه پارس خودرو شکسته شد


پارس خودرو با تولید ۵۶۰ دستگاه خودروی کامل در آخرین روز کاری موفق شده است رکورد تولید روزانه سه سال گذشته را بشکند.

به گزارش پرشین خودرو، پارس خودرو با تلاش تیم مدیریتی و کارکنان خود توانست در یک روز رکورد تولید ۵۶۰ دستگاه خودروی سواری بدون کسری را از آن خود کند و به این ترتیب در سال جاری از سال ۲۰۱۸ به افزایش تولید خود ادامه دهد. رکورد تولید به صرف چهار سال گذشته در روز و در نتیجه دیدار رئیس جمهور و وزیر صمت و لیست مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در خصوص افزایش تولید و ارتقای کیفیت.

شایان ذکر است که پارس خودرو از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۴ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده است و تولید این شرکت در این ماه ۳۰ درصد بیشتر از حد انتظار (MPS) بوده است.

در همین راستا تکمیل خودروهای معیوب در پارس خودرو به سرعت به پایان می رسد که با تایید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، تعداد خودروهای معیوب از حدود ۱۶ هزار دستگاه در ابتدای سال جاری به کمتر از این رسیده است. بیش از ۸۰۰۰ دستگاه خودرو و مابقی خودروها به صورت مستمر و روزانه در برنامه این شرکت قرار دارند.