رکورد افت ۱۰۰ علامت منفی برای ماشه کامیون


کاهش ۱۰۰ امتیاز منفی در مدت کوتاهی ۴ ماهه منجر به کسب دو ستاره کیفی برای زامیاد فن شد.

به گزارش پرشین خودرو، مهندس محمد موسوی معاون کیفیت شرکت زیماد با اعلام این خبر گفت: علاقه و اهمیت به مقوله کیفی در این شرکت، تولید و عرضه محصولات باکیفیت و با تمرکز از نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور در سال جاری منجر به کسب دو ستاره کیفی محصول زامیاد فن خود با کاهش ۱۰۰ نمره منفی در یک دوره چهار ماهه از ابتدای سال جاری شد.

وی با اشاره به روند دستیابی به این موفقیت در مدت زمان کوتاه خاطرنشان کرد: با دستور مستقیم مدیرعامل شرکت زیمیاد برای طراحی و اجرای پروژه های باکیفیت، این امر با کاربری جدید در دستور کار عامل واحد کیفیت قرار گرفت. روش های حل مسئله با رویکرد تیمی، ایرادات اعلام شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ممیزی محصول، بر اساس درجه اهمیت، میزان نتیجه منفی، تعداد دفعات طبقه بندی و عیوب قابل توجه برای رفع انتخاب شده است.

معاون کیفیت زامیاد تصریح کرد: بر این اساس و با استفاده از تکنیک های حل مسئله، ریشه عیوب توسط تیم های چندتخصصی بررسی و شناسایی شد و اقدامات اصلاحی برای رفع ریشه عیوب و ارتقای سطح کیفی قطعات انجام شد. تامین کنندگان و بهبود فرآیندهای تولید. به سرعت وارد مراحل اشکال زدایی و پیاده سازی شد و در مدت زمان کوتاه (چهار ماه) ایرادات فرآیندهای مکرر در تولید محصول زامیاد فن را به طور کامل برطرف کرده است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد ارتقای مستمر کیفیت محصول زامیاد وانت به دلیل موقعیت استراتژیک در بین خودروهای تجاری سبک کشور و عملکرد رقابتی و فنی همواره مورد توجه و دغدغه شرکت زامیاد است. مزایای این محصول برای مشتریان