روند شکننده کرونا در کشور
آمار مبتلایان به کرونا به طور محسوسی در حال افزایش است و این در حالیست که برخی از هموطنان همچنان اعتقادی به رعایت شیوه نامه ها ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید