روند حراج خودروهای خارجی آغاز می شود


روند برگزاری مزایده خودروهای وارداتی از فردا هفتم مهرماه آغاز می شود.

به گزارش پارچین خودرو، از مجموع بیش از ۲۲۴۹ خودروی وارداتی که سال ها در انبارهای گمرکی شهرهای مختلف بوده است، ۱۰۶۲ دستگاه در مزایده به فروش می رسد.

این خودروها با پرونده «ثبت سفارش» شناخته می‌شوند و همانطور که کمیسیون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: «در این خصوص حق اختراع اعلام نشده است و این مزایده صرفاً با هدف جلوگیری انجام می‌شود. امحای خودروها و منابع فروش آنها نیز به خزانه دولت واریز می شود و در صورت اعلام اختراع به صاحبان خودروها بازگردانده می شود.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده در نظر دارد خودروهای تحت کنترل خود را با استفاده از سامانه مزایده الکترونیکی دولت به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت اطلاع از لیست خودروها و شرایط آنها و همچنین مشاهده خودروها از ساعت ۸ صبح روز ۷ مهر الی ۲۴ روز سه شنبه (۱۲ مهر) به سایت مزایده به نشانی euc.setadiran.ir مراجعه کنند. ارائه شده در مزایده و با ارائه پیشنهاد.

شرکت کنندگان در مزایده باید برای ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر ثبت اسناد رسمی سراسر کشور مراجعه کنند.

مزایده صرفا از طریق سامانه حراج الکترونیکی دولت به نشانی فوق انجام می شود و قیمت به این صورت نیز درج می شود. لذا کلیه شرکت کنندگان در مزایده می توانند از تاریخ فوق الذکر به سایت Euc.setadiran.ir مراجعه و با استفاده از امضای الکترونیکی پیشنهاد را ثبت کنند.

البته تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۲ مهرماه در سامانه مذکور قابل ثبت است.

همراه داشتن کد ملی اشخاص حقیقی و کد اقتصادی اشخاص حقوقی به همراه شماره حساب قابل استفاده آنلاین برای متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

خودروهای مذکور در تمامی روزهای هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ قابل بازدید می باشد.

کدهای ثبت شده ساعت ۱۲ روز شنبه (۲۵ مهرماه) در محل بدنه مرکزی در سامانه حراج الکترونیک رمزگشایی می شود و برندگان حراج در همان روز اعلام می شوند.

شرکت کنندگان توجه داشته باشند در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف می توانند تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه (۲۳ مهرماه) گزینه انصراف را انتخاب و در سامانه ثبت نام کنند.