روند اجرایی خصوصی سازی خودروسازان آغاز شده است


مدیرکل دفتر صنعت خودرو وزارت حراست گفت: روند اجرای خصوصی سازی خودروسازان آغاز شده و خودروسازان بر این اساس ارزیابی شده اند.

به گزارش پارچین خودرو، عبدالله تواکلی لحجانی با اعلام این خبر افزود: نقشه راه مشترک با وزارت اقتصاد در خصوص خودروسازی که از منظر افزایش تولید تحویل می شود و اقداماتی که انجام می شود منجر به افزایش خواهد شد. در تولید داخلی و زیرساخت (پلتفرم) و مراحل اجرایی هم اکنون اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به زیان انباشته خودروسازان گفت: چندین مسیر مختلف برای جبران زیان انباشته خودروسازان در نظر گرفته شده است. نکته اول نحوه کاهش هزینه های سربار با افزایش تولید و نکته دیگر بهبود ارتباط خودروسازان با زنجیره تامین است تا زنجیره تامین در مقیاس اقتصادی تولید کند و کاهش قیمت با همکاری تولیدکنندگان شکل بگیرد. با خودروسازان و کاهش هزینه ها.

توکلی لاهیجانی افزود: نکته دیگر اصلاح طیف محصولات خودروسازان است. این بدان معناست که خودروسازان محصولی را به بازار می آورند تا بتوانند هزینه ها را بر اساس راه حل های مهندسی کاهش دهند که منجر به کاهش ضررهای عملیاتی برای خودروسازان می شود. در حال حاضر، ما از ابتدای سال زیان عملیاتی را در یکی از خودروسازان کاهش داده ایم.

مدیرکل دفتر صنعت خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: زیان انباشته خودروسازان یک شبه اتفاق نیفتاده است، بنابراین باید با مجموعه ای از راهکارها زیان خودروسازان را در یک جهت کاهش داد. یک ماه یک برنامه تحول سه مرحله ای طراحی کردیم که برای جریان تولید سفارشی شده بود. در چند سال گذشته با مشکل تولید ناقص خودرو مواجه بوده ایم. در ۷ ماهه امسال تولید خودروهای ناتمام متوقف و خودروهای کامل تولید شد و اکنون در حوزه خودروهای تجاری ۱۸۷ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در گام دوم بر اصلاح ساختارهای جدید برای تولید محصولات باکیفیت تمرکز کردیم و ساختارهای مشترک و هم افزایی خودروسازان نقش اصلی را ایفا می کند.

منبع: رادیو