روایت المنار از تحولات میدان الطیونه بیروت
۶۶ شهروند لبنانی در تیراندازی افراد مسلح وابسته به حزب تحت امر سمیر جعجع علیه تظاهرکنندگان در میدان الطیونه بیروت شهید و زخمی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید