دوربین لباس پلیس چطور؟


/ گزارش خبر / پاسخ رئیس پلیس پیشگیری فرج:

از زمانی که اعلام شد ماموران به دوربین بدنه مجهز شدند، ۵ سال می گذرد، اما هنوز همه ماموران پلیس کشور مجهز به دوربین بدن نیستند تا در صورت بروز مشکل از تصاویر خود استفاده کنند.

به گزارش گرش پرشین خودرو به نقل از مهر، داشتن دوربین با لباس پلیس تضمین تامین مالی است. موضوعی که چندین سال پیش مطرح شد. قرار بود وجود دوربین روی لباس پلیس ابزاری برای نظارت بر رفتار پلیس در راستای حفظ حقوق شهروندان باشد. در اواخر تیرماه ۱۳۹۵ خبری مبنی بر نصب دوربین های بدنه منتشر شد. دوربین هایی برای استاندارد کردن رفتار کارکنان و محافظت از حقوق مدنی.

در عین حال سردار محمد شرفی رئیس سابق پلیس پیشگیری معتقد است استفاده از این تجهیزات در بسیاری از کشورها آغاز شده و تهیه بخشی از ملزومات تجهیز لباس پلیس ایران به دوربین آغاز شده است.

شرح ماموریت دوربین های بدن برای افسران پلیس

سردار مهدی معصوم بیجی با اشاره به عملکرد دوربین های بدنه ماموران نیروی انتظامی با بیان اینکه ۵ سال از خبر تجهیز لباس ماموران به دوربین بدن می گذرد، گفت: وظایف متعددی برای دوربین های بدن برای ماموران پلیس تعیین شده است.

وی افزود: ماموریت نظارت بر محیط ماموریت مامور است، در واقع از ابتدا که مامور به ماموریت اعزام می شود تا لحظه بازگشت، این دوربین ها تصاویری از محیط اطراف ثبت می کنند.

بعد از ۵ سال، همه افسران پلیس به دوربین بدن مجهز نیستند

رئیس پلیس پیشگیری فرج گفت: یکی دیگر از وظایف ثبت عکس ها ارائه مدارک در صورت نیاز است. اگر حق شهروندی تضییع شده باشد یا برعکس، حق افسر ما، این فیلم ها و عکس ها را می توان به عنوان سند هم به مراجع نظارتی داخلی و هم به قوه قضاییه ارسال کرد.

به گفته معصوم بیجی، مواردی بود که با کمک تصاویر این دوربین ها حقیقت و واقعیت کشف شد.

هنوز همه افسران به دوربین بدن مجهز نیستند

سردار معصوم بیجی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تمامی ماموران نیروی انتظامی مجهز به دوربین هستند، گفت: خیر، در حال حاضر برخی از ماموران نیروی انتظامی مجهز به دوربین بدنه هستند.

رئیس پلیس پیشگیری فرج گفت: اما در یک برنامه ریزی کلان تصمیم گرفتیم تمامی ماموران پلیس را به دوربین مجهز کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تا پایان سال ۱۴۰۱ شاهد مجهز شدن افسران پلیس به دوربین بدنه خواهیم بود، گفت: خیر، به زمان بیشتری نیاز داریم زیرا نیاز به دوربین بدنه با تعداد دوربین های موجود در حال حاضر متفاوت است. ارائه شده است، تفاوت در اعداد و ارقام وجود دارد.