در برخورد با چک شکارچی باید به چه نکاتی توجه کرد؟


بانک ایران زمین در اطلاعیه ای نکات مورد توجه در معاملات فیشر چک را اعلام کرد.

به گزارش پارچین خودرو به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش آگاهی مشتریان بانک ها از رویه های مربوط به قانون جدید چک و جلوگیری از وقوع آن. هرگونه تقلب و سوء استفاده موارد زیر جهت اطلاع مشتریان عزیز می باشد.

۱- در انجام معاملات خود دقت کنید که صادرکننده چک های صیادی را در سامانه حاکمیت ثبت کرده باشد و در صورت عدم ثبت یا مغایرت اطلاعات ثبت شده در این سامانه با اطلاعات مندرج در برگ چک اکیداً اقدام نمایید. از پذیرش آن خودداری کنید لطفا از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، موبایل بانک، شعب بانک، خودپرداز یا سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به سامانه صیاد دسترسی داشته باشید.

۲- رفع آثار سوء از چک های برگشتی به اشخاص فقط از طریق شعب بانک ها و شرکت های وابسته به آنها و یکی از روش های زیر واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک دارای مجوز و ارائه درخواست رزرو یک ساله می باشد. ارائه استرداد خرد چک ارائه رضایت محضری دارنده چک به بانک ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی ذیصلاح یا مرجع ثبتی مبنی بر اتمام مراحل اجرایی در رابطه با چک ارائه رای دادگاه مبنی بر برائت از حساب. دارنده چک انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مشروط بر عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری از طرف دارنده چک.

۳- طبق قانون جدید، در صورت برگشت چک، دارنده حساب و امضاکننده چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند: نمی‌توانند هیچ حسابی افتتاح کنند و کارت بانکی جدید صادر کنند و موجودی همه آنها. حساب ها و کارت های بانکی معادل مبلغ کسری است، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی به صورت ارزی یا ریالی، پس از برگشت اولین چک، چک جدید در سامانه شکارچی ثبت نمی شود.

۴- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به درخواست دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک پرداخت کند. در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری، بانک موظف است وجه چک را از سایر حساب های شخصی که در اختیار دارد پرداخت کند و در صورت ناکافی بودن مجموع این مبالغ، گواهی عدم پرداخت در بانک صادر می شود. درخواست دارنده وجه چک

مشتریان گرامی می توانند برای اطلاع بیشتر از قانون جدید چک به لینک زیر مراجعه کنند: