درخواست صالح آبادی از صندوق بین المللی پول
رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه‌ای خاورمیانه صندوق بین المللی خواستار برخورداری از کمک‌های فنی این نهاد با سه موضوع پول دیجیتال، قوانین بانکی با تاکید بر جنبه‌های استقلال سیاست‌های پولی و سیاست ارتباط جمعی شد.

دیدگاهتان را بنویسید