درآمد ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت از مالیات خودروهای لوکس


رئیس سازمان امور مالیاتی از دریافت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از مالکان خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش پارچین خودرو، داود منظور در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خودروهای لوکس گفت: بابت مالیات خودروهای لوکس اعتراضی وجود ندارد، یعنی در مواردی که سازمان امور مالیاتی شناسایی کرده و مالکان نسبت به مسائل مالیاتی گزارش داده اند، برگه درخواست برای آنها صادر شده است. .

معاون وزیر اقتصاد درباره کل دریافتی های مالیات خودروهای لوکس اضافه کرد: کل مالیات خودروهای لوکس حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ است.