خودروهای وارداتی در بورس کالا به فروش می رسد


بر اساس آیین نامه واردات خودرو، تنها خودروهای وارداتی در بورس کالا نمایش داده می شوند.

به گزارش پارچین خودرو، معاون اول رئیس جمهور آیین نامه واردات خودرو را پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ کرد. در ادامه اطلاعیه محمد مخبر در خصوص تاییدیه واردات خودرو آمده است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی

منطقه بالتیک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۰۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد:

۱- واردات خودرویی که قیمت آن کمتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال باشد مجاز است. اولویت واردات خودروهای کمتر از ده هزار (۱۰۰۰۰) بورو (FOB).

تبصره ۱- تخلیه وسیله نقلیه بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره ۲ – ارزش گمرکی بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (SIF) محاسبه می شود.

۲- خودروهای وارداتی فقط در بورس کالا نمایش داده می شوند. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت. معدن و تجارت، عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مقررات برنامه و بودجه کشور موظف به پرداخت درصد سود بازرگانی خودروهای …

۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد به توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار (۱۰۰۰۰) یورو) با انتظار مشوق های سرمایه گذاری و تولید و اقدامات لازم جهت هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش. ساخت و ساز داخلی. برنامه تولید داخلی برای واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴- واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) جهت استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این دانش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود.

۵- واردات خودرو جهت شماره گذاری در مناطق آزاد صنعتی و تجاری به دو دستگاه خودرو (هیبریدی) یا تمام برقی محدود می شود. سرمایه گذاری و ساخت ایستگاه های شارژ به عهده واردکنندگان است.

۶- حداکثر منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این مصوبه بدون احتساب سرمایه گذاری خارجی حداکثر یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰) یورو می باشد.

۷- منابع ارزی مورد نیاز این مصوبه از محل ارز حاصل از صادرات، کد دارایی و سرمایه گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی تامین خواهد شد. . ایران.

۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص امور مربوط به این بانک) دستورات اجرایی این تصویب نامه از جمله نحوه تامین و تخصیص ارز را صادر می کند. مشخصات فنی، خدمات پس از فروش. جمع آوری و انتقال فناوری و شناسایی صلاحیت ها و حرفه های فنی برای واردکنندگان.

۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این تصویب نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.