خودروهای ناقص سایپا به ۲۶۰۰۰ دستگاه کاهش یافت


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: تا روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ به ۲۶ هزار دستگاه کاهش یافت و تمام سعی و تلاش این است که به سرعت تعداد این خودروها به صفر برسد.

به گزارش پرشین خودرو، محمدعلی تیموری، با اعلام این خبر گفت: دستاوردهای حاصل شده در تولید یک هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو با عبور مستقیم ۹۰ درصدی، در دهه ۹۰ بی سابقه بوده و تمام موفقیت های حاصل شده به دلیل تلاش بی وقفه همکاران است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از همکاران خود در بخش های مختلف برای همراهی و همدلی مضاعف برای افزایش تولید روزانه تا مرز یک هزار و ۸۰۰ دستگاه، رشد تولید هفتگی تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه، حفظ نرخ عبور مستقیم حدود ۹۰ درصد و کاهش موجودی خودروهای ناقص کف پارکینگ، تشکر و قدردانی کرد.

براساس این گزارش، کاهش موجودی خودروهای ناقص که به معضل جدی خودروسازان تبدیل شده بود و این امر از مدیریت قبل به ارث رسیده است، در این دوره (طی چهار ماه) در حال رفع شدن کامل است؛ و مجموعه سایپا با کسری نقدینگی با ۸۰ هزار خودرو ناقص، پنج هزار و ۲۰۰ خودرو یورو۴، و یک هزار و ۷۰۰ خودرو بدون گارانتی روبرو بود.

خاطرنشان می شود : رکوردی که در افزایش تیراژ تولید، تولید هفتگی (تولید هفتگی پس از ماه ها بالغ بر ۱۰ هزار دستگاه شده است) و حفظ نرخ عبور مستقیم حدود ۹۰ درصد خودروها (در دوره گذشته ۸۰ درصد خودروها ناقص تولید می شد اما در این دوره ۹۰ درصد خودروها کامل تولید و به واحد فروش تحویل داده می شود) حاصل شده، در دهه ۹۰ سابقه نداشته است.