خودروهای فرسوده باعث شکایت معاون رئیس جمهور از وزیر صمت!


شکایت معاون رئیس جمهور از وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروهای فرسوده.

به گزارش پارچین خودرو، علی سلقی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شکایت خود از وزیر صمت گفت: خودرو باید در صندوق ملی محیط زیست واریز شود و این صندوق مسئولیت فرآیند اسقاط را بر عهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: این رقم به ۱.۵ درصد قیمت کل خودرو رسیده است اما به صندوق وزارت صمت واریز می شود که قابل قبول نیست و در این روند پرونده اسقاط خودرو به پایان می رسد. گمراه و بی معنی.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از طریق ریاست جمهوری و شورای اسلامی مسائل را پیگیری می کنیم، خاطرنشان کرد: ۱.۵ درصد هزینه خودروها باید در صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا صرف تسهیلات شود. صنایع به ویژه صنایع خودروسازی.