خودروسازان مسئول پرداخت مالیات صفر اول خودرو هستند


سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تولیدکنندگان موظف به پرداخت مالیات اولین تبدیل خودروهای صفر کیلومتر هستند.

به گزارش پارچین خودرو، بر اساس اعلام داود منصور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی به حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان موظف به پرداخت اولین مالیات شدند. در خودروهای تولید داخل صفر کیلومتر و همچنین خودروهای مونتاژ محلی.

در این نامه آمده است: بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات اولین حمل و نقل وسیله نقلیه اعم از تولید کارخانه های داخلی و مونتاژ توسط واردکنندگان بر عهده شرکت های خودروسازی است.

براساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، خودروسازان داخلی یا واردکنندگان قطعات خودروهای خارجی مونتاژ شده در داخل موظفند مالیات مذکور را بدون درج مالیات مذکور در فاکتور فروش به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.

مالیات خودرو