خط بطلان مجلس بر رانت‌های شغلی و امضا‌های طلایی
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار بر رانت‌های شغلی و امضا‌های طلایی خط بطلان کشید.

دیدگاهتان را بنویسید