خرید محصول، رویکرد دولت در حمایت از زعفرانکاران خراسان رضوی
مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: خرید محصول زعفران مهمترین رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از زعفرانکاران و کاهش واسطه گری در این بخش است.

دیدگاهتان را بنویسید