خروج ۸۰ درصد عشایر از مراتع چهارمحال و بختیاری
رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری: ۸۰ درصد عشایر از مراتع چهارمحال و بختیاری خارج شدند.

دیدگاهتان را بنویسید