خانواده خوب؛ به ندای قلبم گوش کردم و بله گفتم
بعد از صحبت های پدرم به ندای قلبم گوش کردم و به علی آقا بله گفتم و حالا یک خانواده خوب دارم.

دیدگاهتان را بنویسید